Skip to main content

Vår infrastruktur

UIP eier infrastrukturen til Oslo Bysykkel, Trondheim Bysykkel og Bergen Bysykkel, det vil si stasjonene, syklene og alt rundt driften av disse. I tillegg eier vi de nye lehusene vi bygger i Oslo.

 

Oslo Bysykkel

Oslo Bysykkel har siden lanseringen av det nye systemet i 2016 sørget for nærmere 10 millioner turer, og er et av de mest effektive sykkeldelingssystemene i verden. Med rundt 250 stasjoner og 6000 låser innenfor Ring 3 er det et godt alternativ til kollektivtransport i byen.

Bergen Bysykkel

Bergen hadde ingen tradisjon for sykkeldeling, men etter at Bergen bysykkel ble lansert i 2018 har antall turer vokst med rekordfart. Rundt 80  stasjoner strategisk plassert i byen har gjort helårstjenesten særdeles populær, været til tross. 

Trondheim Bysykkel

Nye Trondheim Bysykkel ble lansert i mai 2018 med et helt nytt system av sykler, stasjoner og en unik, egenutviklet hybridlås, som gir brukeren en helt ny fleksibilitet. I samarbeid med Trondheim kommune jobber vi for å øke antall stasjoner fra dagens 56.

Oslo Lehus

Sammen med Sporveien Media og Clear Channel Norge har vi satt opp 200 nye lehus på buss- og trikkeholdeplasser i Oslo. De er etablert der det før ikke har vært lehus, eller erstatter gamle, eksisterende busskur. Nå kan vi tilby byens kollektivreisende elegant komfort og helt ny sanntidsinformasjon.

UIP Drift AS

post@urbaninfrastructure.no
VAT 920 285 376

Kværnerveien 5
0192 Oslo, Norway