Skip to main content

Trondheim bysykkel

Vi lanserte nye Trondheim Bysykkel i mai 2018, og i løpet av den første sesongen ble det tatt 103 632 turer, en firedobling fra året før. Siden har systemet vokst og antall turer har ligget rett i underkant av 140 000 i året. Unntatt rekordåret 2019 hvor det ble tatt nesten 360 000 turer av 17 660 unike brukere, til og fra 56 stasjoner.  

Verdens første hybridanlegg

Ved oppstart i 2018 introduserte vi et helt nytt system med egenutviklede sykler og stativ, samt en unik, egenutviklet hybridlås. Denne låsen gjør det mulig å låse sykkelen fysisk til et eget stativ, slik mange byer ønsker, samtidig som den muliggjør pausing av turen ved at bruker kan låse sykkelen i seg selv. Syklene er utstyrt med GPS og akselerometer som vil varsle systemet dersom noen prøver å flytte en sykkel mens den er parkert eller låst utenfor et stativ.

Ved låsing utenfor stasjonene tas det utgangspunkt i virtuelle grenser og områder, enten brukeren tar en pause i turen, eller avslutter turen innenfor et geo-gjerde vi kan etablere for å lage virtuelle stasjoner. På denne måten kan man parkere og låse opp et ubegrenset antall sykler innenfor et gitt område. Dette kan brukes til å utvide en populær stasjon i rushtiden, eller det kan brukes som oppsamlingspunkt i forbindelse med arrangementer eller festivaler.  I 2019 samarbeidet vi med Olavsfestdagene for å tilrettelegge transport for festivaldeltakere.

Tett samarbeid

Vellykket planlegging og utbygging har kommet som et resultat av tett og godt samarbeid med Trondheim kommune. Kommunen har tilrettelagt for raskt ekspansjon, og på få uker etter oppstart var 40 stasjoner på plass i og rundt Trondheim sentrum.Vi utarbeider detaljerte rapporter med nøkkeltall og oppdatert informasjon om anlegget. De har også tilgang til eget dashbord med sanntidsinformasjon for tall, bruksmønstre og salg.

I 2024 inngikk vi et samarbeid med AtB, hvor bysykkel er inkludert i periodebilletten. Dette gir alle Trondheims kollektivreisende mulighet til å bruke både sykkel og kollektiv for å komme seg rundt i byen. Les mer på AtB sine sider.

Lokal drift

Trondheim bysykkel har tre faste ansatte og tre sesongansatte. Daglig kjører ombæringsbilen rundt og sørger for at stasjoner ikke blir for fulle eller helt tomme. Brukere kan melde fra om feil på stativ og sykler via appen, og bilene får umiddelbart beskjed.

For mer informasjon om hvor du kan sykle i Trondheim og kjøp av abonnement, les mer på sidene til Trondheim bysykkel.


UIP Drift AS

post@urbaninfrastructure.no
VAT 920 285 376

Kværnerveien 5
0192 Oslo, Norway