Skip to main content

Prosjektering og bygging

Vår avdeling for planlegging, prosjektering og bygging er eksperter på urban mikro-infrastruktur, etter å ha befart, tegnet og hatt ansvar for søknader og bygging av mange hundre byggeprosjekter, i hovedsak bysykkelstasjoner og lehus i Norges største byer. Vi har erfaring fra bygging på kommunal og privat grunn, med ulike aktører og oppdragsgivere, og tar oss av alt i prosessen.    

Fra plan til ferdig struktur

De som tror at små byggverk krever tilsvarende lite planlegging og prosjektering har aldri forsøkt å bygge 200 lehus i landets hovedstad. Eller 95 bysykkelstasjoner i Bergen, hvor ny og moderne urban infrastruktur er nødt til å passe inn i historiske områder. Våre oppdragsgivere blir ofte selv overrasket over hvor mye detaljer og avklaringer som ligger bak hver eneste søknad og hvert eneste lille byggeprosjekt.

Mange års erfaring med akkurat dette har gjort oss til eksperter på prosessen som må til for å få en gode idé materialisert der du vil i by-kartet. Vi vet hvem vi skal snakke med, hvem som skal involveres, den lureste saksgangen og kan se det hele i mål med egne ansatte ute på byggeplassen.

Til mange av dem som sender oss forslag på hvor det burde stå bysykkelstativ i Oslo, henviser vi ofte til denne gjennomgangen av prosessen, for å belyse den kompliserte gangen i det hele. 

Vårt team

Hos oss jobber arkitekter, byplanleggere, prosjektledere, byggeledere og prosjektmedarbeidere, og med det høres det ut som vi er et stort team. Realiteten er at vi er en liten og sammensveiset gjeng flinke og effektive folk som er vant til å ha på oss mange hatter og samarbeide tett. Ingen oppgave er for liten for noen av oss, og de store oppgavene fordeler vi etter erfaring og løser tilslutt til sammen. 

Våre medarbeidere har et godt rykte hos våre oppdragsgivere for å være ryddige, nøyaktige og ikke minst tilgjengelige. Å finne en løsning alle parter kan være fornøyd med er alltid vårt høyeste mål.

Hva kan vi gjøre for deg?

  • Planlegging: Våre byplanleggere befarer, tegner, undersøker, oppretter kontakter og søker.
  • Prosjektering: Våre prosjektmedarbeidere sørger for gjennomføring innenfor avtalte budsjetter og datoer, rapporterer på fremdrift og har oversikten til enhver tid.
  • Bygging: Våre byggeledere sørger for at alt skjer etter avtalt plan, innenfor gjeldende lover og regler, sørger for fremdrift og legger sin ære i å overlevere urban infrastruktur vi kan stå inne for.

Vil du vite mer? Ta kontakt med Øyvind Olsen på e-post oyvind@urbaninfrastructure.no 

UIP Drift AS

post@urbaninfrastructure.no
VAT 920 285 376

Kværnerveien 5
0192 Oslo, Norway