Skip to main content

Om oss

UIP (Urban Infrastructure Partner) planlegger, finansierer, bygger, utvikler og drifter urban infrastruktur med brukeren i fokus. Vi skal være foretrukken partner for utvikling av byrom og mikromobilitet. 

Gruppen tilbyr samlet en totalløsning som inkluderer en tilpasset, avansert programvareplattform, en driftsstrategi som er optimalisert for høy bruk og et erfarent byggelederteam. Selskapet står blant annet bak Oslo Bysykkel, Bergen Bysykkel, Trondheim Bysykkel og Oslo Lehus. Gruppen har valgt å selv eie og drive stor del av verdikjeden. I tillegg drifter selskapet på vegne av Clear Channel Norway AS over 2340 analoge reklameflater og 500 lehus, hvorav 200 er nye lehus planlagt og bygget av oss med Sporveien Media som oppdragsgiver.

UIP har i dag 40 fast ansatte i Oslo, Bergen og Trondheim. I høysesong har vi ekstra ansatte som sjåfører, mekanikere og kundebehandlere. 

Starten

Urban Infrastructure Partner Group ble etablert i 2015 og åpningen av nye Oslo Bysykkel 4. april 2016 markerte starten på vårt første hele driftsår. Siden har vi signert kontrakter i flere byer, og startet bysykkelordninger i Bergen og Trondheim, samt startet Oslo Lehus.

Vår visjon

UIPs visjon er «Vi skaper smartere og bedre byer for deg». I en verden med økt urbanisering er vi opptatt av å utvikle byer som flyter sømløst. Ved å integrere mobilitetsløsninger på tvers av eksisterende infrastruktur, leverer UIP bærekraftige, effektive og lønnsomme måter å øke mobiliteten i byene på. Vi har en datadrevet tilnærming, og sikrer at hver del av systemet gir en opplevelse av høy kvalitet på en effektiv måte. Vi er opptatt av å samarbeide med våre kunder og sponsorer for å tilby innovative og relevante tjenester til våre kunder. Sammen bygger vi smarte byer med intelligente løsninger som er med på å forme fremtiden for bærekraftig mikromobilitet.

UIP er en pioner, og er ledende i Norge, innen å utvikle, levere og drifte mikromobilitetsstjenester i tett samarbeid med offentlige myndigheter. Hvert enkelt system skreddersys for hver by basert på analyser av forventet trafikkflyt, reisevaner, demografi, topografi, etc. Analysene er blant annet basert på data fra eksisterende mikromobilitetssystemer, data fra leverandører av kollektivtrafikk og befaringer.

Sosialt ansvar

For UIP er sosialt ansvar en viktig del av vår identitet og kultur. Vi ønsker være et positivt bidrag til byene vi er en del av. Dette gjør vi blant annet gjennom å tilby arbeidstrening og støtte til folk som har falt utenfor. I Oslo har vi samarbeidet med “Nettverk etter soning”, et initiativ fra Røde Kors som hjelper tidligere innsatte tilbake i samfunnet ved å tilby arbeidstrening og hjelp til å bygge et sosialt nettverk. Hos oss har disse jobbet som en del av våre vedlikeholds- og mekaniker-team. Vi har også samarbeidet med Pøbelprosjektet, Oslo Kommune/NAV og GammelNok.

I Bergen er flere av våre ansatte fra ulike kommunale og NAV tiltak, og opp igjennom har vi samarbeidet med NAV aktiv sør, Ny sjanse, NorA og Kirkens Bymisjon.

Fokus på miljø

Vi strever etter å redusere vårt energi- og materialforbruk, våre klimagassutslipp og søppel. Dette gjør vi gjennom å finne lokalt tilpassede og fleksible løsninger som møter våre miljøstandarder og sertifiseringskrav.  

Vi reduserer indirekte klimagassutslipp gjennom å stille strenge miljøkrav til produksjonen av våre mikromobilitetskjøretøy og stativer. Stativene vi har produsert til Trondheim og Bergen er laget i Fredrikstad av resirkulert aluminium fra gamle vrakbiler. Ved å benytte vår geofence-teknologi kan vi fullstendig fjerne behovet for fysiske stativer og dermed spare ytterligere materialbruk.

Miljøprofil

UIP har en sterk miljøprofil; ESG (Environmental, Social and Governance) ligger i vårt DNA. Selskapet har sitt utspring ved å tilby bærekraftige og miljøvennlig tjenester og er en pioner i å utvikle mikromobilitetstjenester i Oslo, Trondheim og Bergen. Det er gjennom disse tjenestene driftsselskapet har opparbeidet like høyt miljøfokus.

Driftsselskapet disponerer i dag 14 nullutslippskjøretøy (elektrisk drevne). I tillegg disponerer vi fem spesialbygde ombæringsbiler, og en 2020 modell spesialbygget VM Crafter med fullinnredet verksted som håndterer tyngre transport og vedlikeholdsbehov. Alle fossile varebiler er selvfølgelig Euro VI sertifisert, som den strengeste miljøstandard for slike kjøretøy.

Miljø er mer enn kjøretøy og vi håndterer avfall på eget resirkuleringsanlegg på våre lokasjoner. Defekt utstyr avhendes til mottaker av EE- avfall godkjent av Miljødirektoratet.

Selskapet ble Miljøfyrtårnsertifisert våren 2022. 

Våre mål:

  • Kildesortere alt av avfall 
  • Redusere den totale avfallsmengden med 10 %
  • Redusere den totale energiforbruk på bygg og biler med 5 %
  • Øke bruken av miljømerkede produkter med 5 %

Les UIP Drift sin miljørapport for 2023 her

Åpenhetsloven

UIP skal sørge for at egen virksomhet utøves på en måte som fremmer respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

Vi er i en pågående prosess for å utarbeide aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet, forretningspartnere og leverandører. Arbeidet skal resultere i forbedret innsikt i risiko for at konsernets virksomhet har negativ påvirkning på anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter. Basert på kartlagt risiko vil det vurderes om man allerede har tilstrekkelige tiltak for håndtering av relevant risiko, eller om nye tiltak må utvikles og implementeres.

Du finner vår Aktsomhetsvurdering her

Ved spørsmål til UIPs etterlevelse av Åpenhetsloven kan henvendelser rettes til post@urbaninfrastructure.no. Vi vil normalt besvare henvendelser innen tre uker.

Kontakt oss

Espen Øyen

CFO – Chief Financial Officer

Øyvind Olsen

COO – Chief Operating Officer

Christine Surlien

CCO – Chief Communication Officer

UIP Drift AS

post@urbaninfrastructure.no
VAT 920 285 376

Kværnerveien 5
0192 Oslo, Norway